Name: gv-horizontal-logo.png.


- Vi vil bevare kildepladser og vandværker.
- Vi vil have bæredygtige og klimavenlige løsninger.
- Vi vil arbejde for frivillige og fornuftige løsninger.
- Vi vil ikke overlade problemerne til de næste generationer.
- Vi vil gøre rent drikkevand til en folkesag.

Aflyst grundet corona

Temamøde og Stiftende generalforsamling d. 28. Maj 2020
Foreningen Grundvandets Venner er stiftet til støtte for de mange forbrugerejede vandværker og ejere af andre private anlæg, som ønsker at bevare deres boringer og kildepladser.
Det handler om rent drikkevand - nu og i fremtiden. Gennem udvikling af nye bæredygtige metoder. Nye måder at samarbejde på. Gennem samtaler, viden og dialog udspringer demokratiske fornuftige løsninger. Du kan som interesseret forbruger af drikkevand, som vandværksmand m/k i dit eget vandværk eller som landmand gøre en stor forskel ved at blive medlem af Grundvandets Venner.
Som firma og privatperson kan du støtte foreningen med viden, aktiv deltagelse i VIDENSDELING m.m.
Læs derfor mere på sitet og send os en mail, hvis du synes godt om initiativet og din måde at støtte os på.


Name: environmentalprotection.jpg.
Biologisk rensning - et "komprimeret skovrejsningsprojekt"

Desværre blev projektet ikke bevilget!

Vi arbejder på nye ændringer og tiltag, vi holder fast ved selve formålet med grundvandetsvenner.dk
Udvikling af nye enkle metoder til at redde kildepladser samt vidensdeling og hjælp til selvhjælp.
Ændringerne vil kunne ses på grundvandetsvenner.dk – som udføres hen over sommeren 2020
I vil løbende modtage besked, når der sker væsentlige ændringer og opdateringer af sitet.


Nyt forskningsprojekt ansøgt sammen med bl.a. Teknologisk Institut

Grundvandets Venner støtter bl.a. et nyt forskningsprojekt for 6 vandværker – om nye muligheder for at redde kildepladser ved hjælp af naturlige bioteknologiske metoder og et særligt design af nye indvindingsmetoder. Der søges økonomisk støtte gennem Miljøstyrelsens MUDP-projekt.
Projektet handler om nye indvindingsmetoder samt rensning af det mest belastede grundvand og gendannelse af rent grundvand i boringernes nærzoner ved hjælp af planter og bakterier.
Vi kalder det for et alternativ til komprimeret skovrejsning. Målet er at kunne designe forskellige typer af disse bæredygtige og klimavenlige anlæg og bevare rent drikkevand til kommende generationer.
MEDLEMMER
Som medlem får du støtte gennem svar på spørgsmål. Du får støtte til forslag om bedre varsling af uønskede stoffer og løsninger på nuværende eller kommende udfordringer på eget forsyningsanlæg.
Du modtager vandguiden som e-bog og bliver en del af det vigtige vidensdelings program. Vi kalder det HJÆLP TIL SELVHJÆLP.
STØT OS
Du kan støtte os på mange måder. Gennem dit medlemskab, tilbyde din specialviden eller deltage aktivt i vidensdelingsprogrammet.
Grundvandets Venner vil være taknemmelig for alle typer donationer, og hvis du deler din viden "om os" i dit eget netværk.
PRESSE
Til den lokal og landsdækkende presse:
Ring gerne til os, eller send en mail, hvis du ønsker en faglig og positiv vinkel om de nye muligheder for at redde kildepladser og boringer - fremtidssikring af rent drikkevand.

Grundvandets Venner formidler vidensdeling via Vandguiden.dk
Medlemmer kan stille spørgsmål og får svar enten direkte eller via ”ugens spørgsmål/svar” på sitet Vandguiden.dk
Her bringes også aktuelt nyt og historier fra vandværker, firmaer og landmænd, som støtter foreningen.
Her ligger hele kernen i foreningens arbejde.
Det er planen, at Grundvandets Venner deler dine historier og spørgsmål/svar på de sociale medier for herigennem at nå ud til en større kreds af interesserede forbrugere.
Name: download.png.
Powered by Svift.net