Name: gv-horizontal-logo.png.

- Vi vil bevare kildepladser og vandværker
- Vi vil have bæredygtige og klimavenlige løsninger
- Vi vil arbejde for frivillige og fornuftige løsninger
- Vi vil ikke overlade problemerne til de næste generationer
- Vi vil gøre rent drikkevand til en folkesag
Name: forening.png.
Name: secretary-2633100_1920.png.
Velkommen til Grundvandets Venner

Et fagligt netværk mellem vandværksfolk, landmænd, interesserede fagfolk, politikere og forbrugere af rent drikkevand.

Alle med interesse for naturligt rent drikkevand og miljømæssig bæredygtighed er velkommen i netværketLæs mere under "bliv medlem" om kampagnetilbud og fordele. Læs mere om styregruppens mål og holdninger.
Som medlem har I adgang til at benytte VIDENSDELING via vores lukkede Facebook-gruppe. Dialog og udveksling af erfaringer eller mangel på samme er vigtigt og til fælles fordel for os alle. I kan også benytte HOTLINE, hvor I kan kontakte os og stille spørgsmål og vi vil besvare dem hurtigst muligt.HVAD DER ER FOKUS PÅ LIGE NU
Vejledning om BNBO/indsatsplaner – og rådgivning om alternative Behovsstyret BNBO/Indsatsplaner.
Name: forsyning kaas hede.png.
Vandværket kan få hydrogeologisk rådgivning og støtte via Grundvandets Venner om bedre og billigere metoder og vurderinger, som kan mindske det enkelte vandværks risikoprofil i forhold til de generelle regler om BNBO/Indsatsplaner.
Det kan betyde overlevelse af mange flere mindre og mellemstore vandværker.
Vi blander os ikke i hvad den enkelte bestyrelse for vandværket vælger af metode eller holdning.
Vores faglige mål er blot at vurdere mulighederne for, at en bestyrelse kan vælge mellem flere ”værktøjer”og muligheder.
Vores udgangspunkt er at skabe ny viden, nye vurderinger og forslag til nye konkrete metoder – både i forhold til fremtidige risici om ”moderne pesticider” samt de ”gamle forbudte stoffer”, som er anvendt siden 60’erne i landbruget, industrien og byerne.
Derfor lægger vi op til konkrete nye vurderinger af risikoen samt muligheder for varsling og afværgning, hos de enkelte vandværker som er interesserede.
Vores faglige indgangsvinkel er det enkelte vandværk og dens bestyrelse.
Vi kalder vore forslag for Behovsstyret BNBO/Indsatsplaner – for en mere fornuftig og en mere ”hel” plan og som både medtager landbrug, industri og byen.
Den endelige plan bør også tager højde for gl. uønskede stoffer – uanset hvor disse måtte komme fra, fejl ved boringer, ukendte eller kendte punktkilder samt indvindingsstrategier og nye og moderne styringsværktøjer ( Fremtidens moderne vandværk ) Hver gang et vandværk skaffer ny viden skal en myndighed tage hensyn til dette.Her er EU-retten ret så klar, som bekendt står over den danske.


ECA vand - Miljøvenligt & Naturligt rent

Name: toucan-eco-III.jpg.
ECA vand erstatter stærke kemiske rengørings-og desinfektionsmidler.
ECA vand efterlader ingen skadelige stoffer.
Når ECA vand nedbrydes, efterlades der kun som vand og salt, og derfor har ECA ingen negativ indvirkning på miljøet. 
Afholdt kursus & undervisning i hygiejneprogram med ECA-vand
Som medlem får I mere info om dette fantastiske produkt I JERES MEDLEMSMAPPE


Name: glass-of-water-4087606_1280.jpg.
Name: fb_icon.png.
Name: IMG_1032.JPEG.
Medlemmer kan leje vores mødelokale som er omgivet af den smukkeste natur.
Name: environmentalprotection.jpg.
Redde kildepladser og indvindingsboringer med grønne, bæredygtige og billigere løsninger ved brug af naturen.
En enkelt teknik ude på kildepladsen.
Name: island-3542290_1280 (3).jpg.
Vi har hjertet med, når vi løser opgaver for vandværker, landmænd m.fl.
Vi brænder for, at det må lykkedes at redde kildepladser og udtænke gode fornuftige løsninger.
Name: lghmose.jpg.
Nye tekniske og biologiske metoder udvikles og afprøves i praksis til at genskabe og sikre en god tilstand i grundvandet og dermed bevare rent drikkevand.
At bevare det lokale vandværk betyder meget.
Deltager i netværket
Som deltager i netværket får du støtte gennem svar på spørgsmål. Du får støtte til forslag om bedre varsling om uønskede stoffer, og løsninger på nuværende eller kommende udfordringer på egen kildeplads.

Du lærer meget gennem vidensdeling, og det har stor betydning ved forhandling med myndigheder, når du ved, hvordan andre har løst deres udfordringer.

Stå fast på at beholde din egen kildeplads!

STØT op om projektet
Du kan støtte os på mange måder.
Gennem din deltagelse, tilbyde din specialviden og deltage aktivt i vidensdelingsprogrammet.
Grundvandets Venner vil være taknemmelig for alle typer donationer, og hvis du deler din viden med fra dit eget netværk til andre og giver din anbefaling til andre.

Ved at være mange i netværket står vi sammen meget stærkere og kan løfte i flok.
PRESSEN og sociale medier.
Ring gerne til os, eller send en mail, hvis du ønsker en faglig og positiv vinkel om de nye muligheder for at redde kildepladser og boringer - fremtidssikring af rent drikkevand.

Vi vil anvende de sociale medier til hurtig vidensdeling og svar på spørgsmål.

fx. en lukket facebookgruppe under grundvandetsvenner.dk
Kontakt

Grundvandets Venner
Kærsgårdvej 7, 9240 Nibe

Tlf.: +45 98 66 66 66
Dir.: +45 60 39 96 60

Mail: koordinator@grundvandetsvenner.dk
Mail: teknik@grundvandetsvenner.dk

CVR 29240388

cookie-banner.limited access banner title


cookie-banner.limited access banner description

Created by Dvn.dk / Powered by Svift.net