Name: gv-horizontal-logo.png.

Støt kampen for det rene grundvandFormål og visionerGrundvandets Venner har, som det vigtigste formål, at skabe et nyt forum om vidensdeling om vores drikkevand.
Name: Dreng med flaske jpg.jpg.
Vi støtter udviklingen af nye praktiske metoder til at finde lokale løsninger på pesticid- og nitratbelastet grundvand.


Målet er, at kunne redde eksisterende boringer og alle typer grundvandsmagasiner. Uanset hvilket "uønsket stof" der er udfordringen. Det vil betyde helt nye perspektiver for BNBO/indsatsplaner, at der altid er en redningsplan. Det vil betyde billigere drikkevand og flere vandværker som består. Altså bevarelse af den decentrale vandforsyning.
Vi skal udvikle nyt og tænke i nye baner.

Udvikle og afprøve nye måder at foretage VARSLING på og følge udviklingen i grundvandet lokalt.

Målet er også at kunne opnå let forståelige oversigter om udviklingstendenser både kommunalt og på landsplan.

Formålet er også at vende den nuværende negative udvikling på vandforsyningsområdet til en mere positiv holdning og tro på, at sit eget vandværk kan fortsætte.

Mange giver op, fordi fremtiden tegner sig usikker og besværlig.

Med støtte fra Grundvandets Venner kan der skabes et fælles sammenhold om at opbygge både generel og lokal viden.

Viden om hvordan det enkelte vandværk kan overleve sammen med andre lokale vandværker, ved at støtte hinanden.

Der skal være nem adgang til generel og ny viden samt mulighed for at få svar på spørgsmål om især grundvand og drikkevand.

KontaktDVN ApS driver netværket Grundvandets Venner og administrerer organisationens hjemmeside:


Denne hjemmeside drives via svift.net


Grundvandets VennerVi kæmper for bevarelsen af vores alles rene drikkevand!