Name: gv-horizontal-logo.png.

- Vi vil bevare kildepladser og vandværker
- Vi vil have bæredygtige og klimavenlige løsninger
- Vi vil arbejde for frivillige og fornuftige løsninger
- Vi vil ikke overlade problemerne til de næste generationer
- Vi vil gøre rent drikkevand til en folkesag

Bliv medlem


Som medlem i Grundvandets Venner er I med til at støtte bevarelsen af vandværker, boringer og kildepladser i Danmark, så vi i fremtiden fortsat kan være stolte over at have en decentral vandforsyning, baseret på rent grundvand.
Læs Om os og de mål styregruppen arbejder efter.

Læs mere om de individuelle fordele for hver gruppe ved at trykke på billedet.

Kontakt

Grundvandets Venner
Kærsgårdvej 7, 9240 Nibe

Tlf.: +45 98 66 66 66
Dir.: +45 60 39 96 60

Mail: koordinator@grundvandetsvenner.dk
Mail: teknik@grundvandetsvenner.dk

CVR 29240388

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Created by Dvn.dk / Powered by Svift.net