Name: gv-horizontal-logo.png.

Støt kampen for det rene grundvandBliv en del af netværket

Grundvandets Venner er med til at støtte bevarelsen af vandværker, boringer og kildepladser i Danmark.


Målet er, at vi i fremtiden fortsat kan være stolte over, at have en decentral vandforsyning, baseret på rent grundvand.
Vi byder alle velkommen, som ønsker at bidrage til sikringen af vores naturlige drikkevand!
Læs mere om os og styregruppens mål.

Fordele for medlemmerEn række konkrete fordele - ud over I støtter de generelle mål, som Grundvandets Venner arbejder for.
+ Gratis hotline
+ Invitation til åbne faglige arrangementer med produktdemonstrationer og interessante foredrag. Gratis deltagelse for medlemmer
+ Gratis svar på spørgsmål om vand og teknik (grundvand, boringer, BNBO, indsatsplan)
+ Nyheder pr. mail om netværkets initiativer, projekter og kommende events.

Abonnementer/priser

+ Vandværker (A-medlem) - 1.000 + 1 kr. pr. forbruger (max. 2.500 kr.)
+ Landbrug m/dyrehold - 1.000 kr.
+ Ejendomme med egen brønd/boring - 1.000 kr.
+ Private - 200 kr.
+ Vandråd / kontaktudvalg / landboforeninger incl. deres medlemmer - ring og lad os finde en god aftale.
+ Virksomheder - ring og lad os få en snak om din deltagelse.

Mere information

Har du spørgsmål kan du altid ringe på telefon 98 66 66 66 eller send en mail via kontakt.

TilmeldingMedlemsskabet af Grundvandets Venner kan til enhver tid opsiges.
Opsigelse skal ske skriftligt til teknik@grundvandetsvenner.dk senest 3 mdr. inden betalingen for næste periode opkræves.

Medlemmer på tværs af brancherName: IMG_2071.jpg.

VandværkerA-medlemmer:

+ Vandværkets data samles på mitdrikkevand.dk (efter aftale), så driftspersonale og bestyrelse har et godt overblik
+ 20 pct. rabat (jka timer) ved assistance til udarbejdelse af risikovurdering og kontrolprogram
+ 20 pct. rabat på (jka timer) ved assistance til vurderinger af data og løsningsforslag på særlige udfordringer som f.eks. en kildepladsvurdering
+ 20 pct. rabat på hydrogeologisk assistance, vurdering af boringer og anlæg, alternative løsninger om BNBO/Indsatsplan ved hydrogeolog Jørgen Krogh Andersen, DVN (jka timer)
+ 10 pct. rabat på køb af udstyr til egenkontrol for bakterier - se mere på dvn.dk.
+ 10 pct. rabat på opsætning af ny hjemmeside (light, basis eller pro hjemmeside) - se mere på dvn.dk.
+ 10 pct. rabat på tema kurser om f.eks. KUV Ledelse & Drift – på eget vandværk eller hos os - se mere på dvn.dk.
+ 10 pct. rabat på IT assistance, installationsopgaver backup, sikkerhed og rådgivning
+ Benchmarking og vidensdeling på tekniske nøgletal m.m. via mitdrikkevand.dk
+ Rabat på andre opgaver efter aftale og budget/tilbud


Vandråd og kontaktudvalg

Vandråd og kontaktudvalg deltager i netværket som B-medlem:
+ Gratis info om frivillige Behovsstyret Indsatsplaner med juridisk holdbare aftaler og med mulighed for varsling og handling om ”uønskede stoffer”
Ønsker vandrådet, at medlemsvandværkerne skal opnå samme fordele som vandrådet, kan vandværkerne blive deltager i netværket ved at blive tilmeldt som A eller B-medlem.
Kontakt os for en nærmere aftale.
Name: cows-2641195_640.jpg.

LandbrugSom landmand eller ejer af en ejendom på landet kan du være med til at udbrede kendskabet til nye måder at sikre rent drikkevand og grundvand på - ved egen forsyning eller i et samarbejde med det lokale vandværk.

A-medlemmer:

Som A medlem får du adgang til vigtig viden om grundvand og boringer
+ Vi tilbyder dig uvildig rådgivning om din boring/brønd og kan give dig gode råd om pasning, vedligeholdelse, bevaring og vurderinger i tilfælde af problemer.
+ Test sæt til egenkontrol (4 test sæt for coliforme bakterier og E-coli samt 4 test sæt for total kim) - er incl. i det årlige abonnement.
+ 10 pct. rabat på efterfølgende køb af udstyr til egenkontrol - Se mere på dvn.dk
+ 20 pct. rabat på generel rådgivning


Landboforeninger

Landboforeninger deltager i netværket som B-medlem.
+ Gratis info om frivillige Behovsstyret Indsatsplaner med juridisk holdbare aftaler og med mulighed for varsling og handling om ”uønskede stoffer”
Ønsker landboforeningen, at medlemmerne skal opnå samme fordele som foreningen, kan medlemmerne blive deltager i netværket ved at blive tilmeldt som B-medlem.
Kontakt os for en nærmere aftale.
+ Kombinere med projekt ”Vandiskole” og bidrag med mere lokal viden om grundvand og landbrugsdrift.
Name: pexels-visual-tag-mx-2566581.jpg.

OrganisationerFirmaer, små som store, kan alle opnå fordele af et medlemskab.
Mange firmaer vil gerne arbejde for, at de lokale vandværker består. Det gælder også andre firmaer end lige dem, som har en særlig faglig interesse, fordi de i forvejen arbejder for vandværket i lokalsamfundet. Så alle slags firmaer er meget velkomne i netværket.
Dit firma kan blive set og ”hørt” gennem grundvandetsvenner.dk og opslag på de sociale medier.
+ Som firma kan du deltage i indsatsgruppen. Vi har brug for din specialviden for de bedste svar til medlemmerne.
+ Du kan deltage på sitet med firmaets logo, en relevant tekst samt link til egen hjemmeside.
Name: pexels-binyamin-mellish-1396122.jpg.

ForbrugereDu får en række konkrete fordele - ud over du støtter de generelle mål som Grundvandets Venner arbejder for – naturligt og bæredygtigt rent drikkevand og grundvand sammen med mere natur og biodiversitet - fx i egen have.
En række fordele kan betyde en ny eller styrket hobby om vand og natur, eller du har en viden som du kan dele ud af til jeres lokale skole og vandværk. Det er vigtigt for projektet, at du som privat forbruger også er med til at bevare mange private vandværker. Din viden og gerning er vigtig for fremtidens lokale samfund.
Du får adgang til vigtig viden om grundvand og boringer.
Hvis du selv vil teste dit vand for bakterier i egen boring eller brønd:
+ 10 pct. rabat på køb af udstyr til egenkontrol for bakterier, hvis du selv vil teste dit vand for bakterier — måske har du egen boring eller brønd.
+ Læs om projekt ”Vandiskole” og formidle denne mulighed for læring til dig selv og din familie sammen med skolen og dit lokale vandværk. Du kan bringe ideen frem og måske tilbyde din assistance.
+ Du får inspiration til selv at passe på grundvandet, hvis du fx har egen have og infiltrere tagvand, sætte fokus på biodiversitet i haven m.m. Mange steder er det en god ide at”holde på regnvandet” kombineret med et minivådområde med kompost og infiltration af biologisk renset vand. Du opnår altså flere fordele - selv og for nærmiljøet, vandværket m.fl.

Skoler og Institutioner+ Undervisningsmateriale om den lokale vandforsyning via. projekt Vandværket i Skole.-
+ Samarbejde med den lokale vandforsyning om hjemmeside til undervisningsforløb.
+ Rabat på projekt ”Vandiskole” med fordele for lokalt vandværk og skolesamarbejder.
+ Andre generelle fordele i lokal undervisning om jeres lokale vandværk, natur & vand.
+ Kontakt det lokale vandværk om et fælles projekt.
Udviklet i samarbejde med Syddjurs Vandråd
Kan udvikles mere fx sammen med lokale landmænd
+ Hvordan lærer vi med spørgsmål?
+ Hvordan opnår vi mere biodiversitet i byen/haver og de nære områder omkring kildepladser og boringer?
+ Hvordan udnytter vi ”skorstenseffekten” omkring boringer og visse typer grundvandsmagasiner på en positiv måde?
+ Alle kan lære med spørgsmål og vidensdeling - altså kernen i at mange deltager i Grundvandets Venner.
Læs mere om projektet: vandiskole.dk

Kommuner & PolitikereRelevant for især kommuner som ønsker et positivt samarbejde om at redde boringer og kildepladser på ”enkle, grønne og bæredygtige metoder”, og på den måde få en større vandressource for fremtidens borgere.
+ Inspiration til nye måder at tackle frivilligt samarbejde om BNBO/Indsatsplaner samt ”redde kildepladser”
+ Deltagelse i netværk sammen med vandværker og landmænd om frivillige indsatsplaner.
+ Nem oversigt om drikkevand og grundvand, som kan deles med kommunens vandværker.
+ Mulighed for at møde borgere, erhverv, landmænd og andre interessenter i kampen for bevarelsen af det rene drikkevand.
+ Mulighed for udgivelse af indlæg og invitere til åben debat på faglige dage.

Sponsorer og donorer

Alle sponsorer (firmaer) og donorer (øvrige) vil blive vist på sitet, hvis de ønsker det.
Det er styregruppens vigtigste formål at indsamle midler til driften af Grundvandet Venner samt udvikling og afprøvning af nye metoder til at redde boringer, kildepladser og dermed bevare de loklale vandværker. Desuden at få projektet udbredt.
Vi vil vise, at de lokale vandværker og landbrug kan gennemføre indsatsplaner i frivillighed og som juriske holdbare "hele" planer, baseret på faglighed og dokumentation.
- Vandværker
- Landmænd
- Foreninger
- Firmaer og leverandører til vandværker
- Skoler, institutioner
- Kommuner
- Private forbrugere af drikkevande

KontaktDVN ApS driver netværket Grundvandets Venner og administrerer organisationens hjemmeside:


Denne hjemmeside drives via svift.net


Grundvandets VennerVi kæmper for bevarelsen af vores alles rene drikkevand!